Słonecznie 7°C

Libuszy, Wacławy, Wacława

Organizacje pozarządowe 2011

19-11-2012

Ogłoszenie z dnia 1 kwietnia 2011

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Wójt Gminy Chynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

19-11-2012

Ogłoszenie z dnia 9 marca 2011

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Wójt Gminy Chynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

19-11-2012

Informacja w sprawie Programu współpracy na 2011rok

Wójt Gminy Chynów informuje, iż w związku z brakiem zgłoszenia uwag do Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok zgodnie z art. 6 Zasad przeprowadzenia konsultacji programów współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi projekt programu współpracy zostanie przedstawiony Radzie Gminy Chynów na Sesji w dniu 5 listopada 2010r.

19-11-2012

Ogłoszenie II etapu konsultacji

Wójt Gminy Chynów
ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2011 rok.

19-11-2012

Ogłoszenie

Wójt Gminy Chynów
ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2011 rok.

<   >