Słonecznie 7°C

Libuszy, Wacławy, Wacława

Organizacje pozarządowe 2012

13-11-2012

Ogłoszenie z 2 kwietnia 2012r.

Ogłoszenie z dnia 2 kwietnia 2012r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów Nr 18/2012 z dnia 9 marca 2012 roku.

13-11-2012

Ogłoszenie z 9 marca 2012r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

13-11-2012

Ogłoszenie z 10 lutego 2012r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Wójt Gminy Chynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

<   >