Słonecznie 7°C

Libuszy, Wacławy, Wacława

Program współpracy 2014

20-09-2013

II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2014 rok

  Wójt Gminy Chynów 

ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi   oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2014rok.

 

13-08-2013

I – etap konsultacji Programu Współpracy na 2014 rok

  Wójt Gminy Chynów

ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi   oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2014rok.

<   >