Zachmurzenie 7°C

Ambrożego, Florentyny, Gawła

Konkursy i dotacje 2014

10-03-2014

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 

 
Wójt Gminy Chynów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2014 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego

07-03-2014

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów
Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku
 
 
Dokonano wyboru następujących ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

05-03-2014

Powołano Komisję Konkursową

Powołano Komisję Konkursową

Wójt Gminy Chynów informuje, iz Zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 4 marca 2014r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2014r. w składzie:

<   >