Słonecznie 7°C

Libuszy, Wacławy, Wacława

Konkursy i dotacje 2015

02-03-2015

Otwarty konkurs ofert - organizacja konkursu grantowego

Otwarty konkurs ofert - organizacja konkursu grantowego

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 

 
Wójt Gminy Chynów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2015 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego

12-02-2015

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów
Nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu   w dziedzinach:

10-02-2015

Powołano Komisję Konkursową

Powołano Komisję Konkursową

  Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 13/2015 z dnia 10 lutego 2015r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2015r. w składzie:

<   >