Słonecznie 7°C

Libuszy, Wacławy, Wacława

Program współpracy 2015

17-09-2014

II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2015 rok

Ogłoszenie z dnia 16 września 2014r.
 
Wójt Gminy Chynów 
ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi   oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2015rok.

16-07-2014

I – etap konsultacji Programu Współpracy na 2015 rok

Ogłoszenie z dnia 16lipca 2014r.

 
Wójt Gminy Chynów 
ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi   oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2015rok.

<   >