Słonecznie 7°C

Libuszy, Wacławy, Wacława

Inwestycje dofinansowane z NFOŚiGW

16-07-2015

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów

  Gmina Chynów informuje o trwającej realizacji projektu o nazwie: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów”

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w dniu 30.10.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno–Usługowym „WIMAR” Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica na wykonanie ww. zadania. W ramach projektu zostanie wykonane 327 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długość 7,69 km.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość przedsięwzięcia: 2 552 944,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 1 097 041,00 PLN

Źródło: Tomasz Gwardys

27-11-2014

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Chynów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Chynów

  Gmina Chynów informuje o trwającej realizacji projektu o nazwie: „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Chynów w miejscowości Wola Chynowska w ramach systemu selektywnej zbiórki w gminie”.

Obowiązek budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) został nałożony na gminy przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkańcy w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli bezpłatnie oddawać do PSZOK powstające w ich gospodarstwach domowych odpady m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, opakowania po substancjach niebezpiecznych. Szczegółowy regulamin oraz godziny otwarcie PSZOK zostaną wkrótce przekazane mieszkańcom.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość przedsięwzięcia: 778 000,00 PLN.
Dotacja NFOŚiGW: 451 455,00 PLN

Źródło: Karol Ziembiński

<   >