Zachmurzenie 7°C

Ambrożego, Florentyny, Gawła

Konkursy i dotacje 2014

05-03-2014

Powołano Komisję Konkursową

Powołano Komisję Konkursową

Wójt Gminy Chynów informuje, iz Zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 4 marca 2014r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2014r. w składzie:
Maria Jaskółowska - przewodnicząca
Mariola Kluczyk - sekretarz
Anna Przychodzień - członek
Małgorzata Maciak – członek reprezentujący organizację pożytku publicznego
Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załacznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi na 2014r. (uchwały Nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r.)
Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 
Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów   propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2014 roku.
 

 

Załączniki:

<   >