Zachmurzenie 7°C

Ambrożego, Florentyny, Gawła

Konkursy i dotacje 2014

07-03-2014

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów
Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku
 
 
Dokonano wyboru następujących ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 
Zadanie 1 – karate WKF/Shotokan na terenie Gminy Chynów – wpłynęła 1 oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „GROT” 05-650 Chynów 101 
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł 
 
Zadanie 2 – piłka nożna na terenie Gminy Chynów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy Chynów 05-650 Chynów 
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 49.000 zł 
 
 
   
  Wójt Gminy Chynów
(-)Tadeusz Zakrzewski
 

<   >