Lekki deszcz 1°C

Almy, Cezarego, Jarosława

Aktualności

08-07-2014

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Urząd Gminy w Chynowie informuje, iż obecnie można składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Rodzice mogą korzystać z karty dla, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Aktualny wykaz ofert partnerów:  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki
 

Kartę przyznaje Wójt Gminy na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski o Karty należy składać w 

Dziale Świadczeń Rodzinnych w budynku B pokój nr 5 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

 

 

Załączniki:

<   >