Słonecznie 7°C

Libuszy, Wacławy, Wacława

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Poetów Polskich w Zalesiu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Poetów Polskich w Zalesiu

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Poetów Polskich
w Zalesiu
Zalesie 12
05-650 Chynów
tel. (48) 6614268
 

Dyrektor:
mgr Teresa Głogowska


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Poetów Polskich w Zalesiu jest jedną z ośmiu szkół podstawowych w gminie Chynów.
Kadra pedagogiczna liczy 13 osób, z czego 6 osób jest pełnozatrudnionych, 7 niepełnozatrudnionych.
Z liczby ogółem zatrudnionych:
11 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
2 osoby posiadają wykształcenie wyższe zawodowe – licencjat
z przygotowaniem pedagogicznym,
Uwzględniając stopień awansu zawodowego liczba nauczycieli przedstawia się następująco:

stażystów – 0
kontraktowych – 2
mianowanych – 4
dyplomowanych – 7
Osiem osób ma kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
Do szkoły uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 83 dzieci. Mała liczba uczniów w klasie umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka.
W szkole funkcjonuje Oddział Przedszkolny, do którego chodzą dzieci 6 i 5 letnie.
Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią i często osiągają sukcesy.
Nasi absolwenci osiągają dobre wyniki na zewnętrznym sprawdzianie szóstoklasistów organizowanym przez OKE w Warszawie.
Rodzice większości uczniów naszej szkoły zajmują się rolnictwem
i sadownictwem. Pomimo licznych obowiązków chętnie biorą udział w życiu szkoły
i na jej rzecz.
Budynek szkolny liczy już prawie 50 lat, przypomina swym wyglądem dworek.
Nasza szkoła, to szkoła w której dzieci czują się dobrze. Sale lekcyjne są estetycznie urządzone, dobrze wyposażone i dostosowane do potrzeb dziecka. Kształcenie zintegrowane rozszerzone zostało o naukę języka angielskiego, informatykę, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
Posiadamy pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu. Dysponujemy bogatym księgozbiorem w bibliotece. Najważniejsze uroczystości szkolne, przedstawienia teatralne, koncerty odbywają się w zastępczej, małej sali gimnastycznej.
W naszej szkole panuje atmosfera wzajemnej życzliwości i pełne zrozumienie potrzeb dziecka.

<   >