Słonecznie 7°C

Libuszy, Wacławy, Wacława

Biblioteki

Biblioteki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHYNOWIE

Adres:
Chynów, ul. Wolska 8
05-650 Chynów
tel. (48) 6615744

Godziny otwarcia:

poniedziałek: od godz. 800 do godz. 1600
wtorek: od godz. 900 do godz. 1700
środa - piątek: od godz. 700 do godz. 1500


FILIA BIBLIOTECZNA W DRWALEWIE

Adres:
Drwalew, ul. Grójecka 32
05-651 Chynów

Godziny otwarcia:

poniedziałek: od godz. 900 do godz.1600
wtorek: od godz. 830 do godz.1500
czwartek: od godz. 830 do godz. 1500

Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Chynów.
Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.
Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • popularyzacja książek i czytelnictwa,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  • doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

 

<   >